YÖNETİM KURULU

Başkan

Başkan Yardımcısı

Futbol Şube Sorumlusu

Basın Sözcüsü ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi