YÖNETİM KURULU

Başkan

Başkan Yardımcısı

Başkan Vekili ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mali İşler ve Pazarlama, Taraftar Dernekleri ve Bilişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Basın Sözcüsü ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi